Våra tjänster

project_management

Linmeko utvecklar och levererar kompetens för världsledande företag. Våra kunder återfinns inom flertalet olika branscher och vi är verksamma genom hela produktutvecklingskedjan.

Vision och affärsidé
Det börjar alltid med en sak – rätt människor. Linmeko har erfarenhet inom ett flertal olika fackområden. Tack vare vår vidsträckta kunskap och nätverk kan vi hantera projekt, stora som små, från idé till utformning, verifiering och validering och eventuell CE-certifiering.

Projektledning
Vi hjälper dig med att ta fram alla behövliga resurser för just ditt projekt – allt från personal till maskiner, lokaler etc. med människan i fokus.

Produktutveckling
Du har en idé – vi hjälper dig med att omsätta din vision från tanke till verklighet såväl beträffande tillverkning som marknadsföring. Genom oss får du tillgång till omfattande nätverk med olika specialistkompetenser.

Mekanik
Konstruktion av mekaniska lösningar är basen för Linmekos verksamhet. Resurser finns även när det gäller utformning och anpassning av produkter för olika miljöer.

Tillförlitlighet
Framtagen produkt skall vara tillförlitlig och robust med ett effektivt underhåll. Vi bistår med analyser, kompetens och erfarenhet i utvecklingsarbetet.

Systemsäkerhet
En produkt får inte oavsiktligt skada användare, egendom eller miljö. Ett dokumenterat systematiskt arbete är en förutsättning för att uppnå avsedd säkerhetsnivå. Vi har kunskap och erfarenhet av t.ex. IEC61508 och ISO26262.

Inköpsfunktioner
Vid större projekt skall ofta en upphandling ske – vi hjälper dig med att anskaffa varor och tjänster till rätt kvalitet och till bästa kostnad genom anbudsförfaranden, urval och inköp av erforderlig materiel.